เครื่องปั้มเหล็ก

ปั๊มเหล็กเฟือง

CODE : PP-JP-TH72-1

  • เครื่องปั๊มเหล็กเฟือง
  • 15 TON

รายละเอียด….

ปั๊มเหล็กเฟือง

CODE : PP-IK-TH73

  • เครื่องปั๊มเหล็กเฟือง
  • IKUNO
  • MODEL : PP-5
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด….

ปั๊มเหล็กเฟือง

CODE : PP-NA-DNK20121101

  • เครื่องปั๊มเหล็กเฟือง
  • NAGAO
  • MODEL : NCP-35
  • YEAR : 1980