เครื่องตัดเฉือน

เครื่องเลื่อยสบพาน AMADA H-250D

CODE : SB-AM-K42118

  • เครื่องเลื่อยสายพาน AMADA
  • MODEL : H-250D
  • ปี 1993

รายละเอียด….

เครื่องเลื่อยสายพาน AMADA

CODE : SS-AM-K40617

  • เครื่องเลื่อยสายพาน AMADA
  • รุน HA-300
  • ปี: 1991
เครื่องตัดมุม TAKEDA

CODE : CN-TA-K40617-2

  • เครื่องตัดมุม TAKEDA
  • MODEL : THC-212A