เครื่องจักรมือสอง

ปากกาจับชิ้นงาน 7 นิ้ว
  • ปากกาจับชิ้นงานแบบธรรมดา
  • ขนาด 7 นิ้ว
  • ราคา 7,490 บาท (ราคารวมภาษี)
ปากกาไฮดรอลิค TSUDAKOMA 6 นิ้ว
  • ปากกาไฮดรอลิค
  • TSUDAKOMA
  • ขนาด 6  นิ้ว
ปากกาจับชิ้นงาน 6 นิ้ว
  • ปากกาจับชิ้นงานแบบธรรมดา
  • ขนาด  6 นิ้ว