มอเตอร์

ปั๊มน้ำ EBARA 50BNLHF

CODE : PN-FB-TH85

  • ปั๊มน้ำ EBARA
  • MODEL : 50BNLHF
ปั๊มน้ำ KAWAMOTO KW2-406A

CODE : PN-KA-TH85

  • ปั๊มน้ำ  KAWAMOTO
  • MODEL : KW2-406A
  • มอเตอร์ขนาด 2 HP