รอกไฟฟ้า

รอกสลิง MITSUBISHI 7.5 T.

CODE : EC-MI-K42418-1

 • รอกสลิง
 • MITSUBISHI  7.5  ตัน
 • สลิงยาว 8 M
 • ปี 2013

รายละเอียด….

รอกสลิง MITSUBISHI 2.8 T.

CODE : EC-MI-K42418

  รอกสลิง  MITSUBISHI

 • 2.8 ตัน
 • สลิงยาว 12 M
 • ปี 1991

รายละเอียด….

รอกสลิง NIHON 2.8 TON

CODE : EC-NI-TH85

 • รอกสลิง NIHON
 • 2.8 TON
 • MODEL : NHEEL
 • สลิงยาว 6 M.