เครื่องม้วนเหล็ก

เครื่องม้วนเหล็ก KYOWA

CODE : UU-KY-K42118

  • เครื่องม้วนเหล็ก KYOA
  • MODEL : 6 X 2500
  • ยาว 8 ฟุต ม้วนหนา 6 มิล

รายละเอียด….

เครื่องม้วนเหล็ก DAIDO

CODE : UU-DA-TH86

  • เครื่องม้วนเหล็ก  10 ฟุต
  • DAIDO  13 X 3200 mm.
  • MODEL : DS8
  • YEAR : 1982
  • ม้วนหนา 13 mm.