ปั๊มลม

เครื่องปั๊มลมสกรู MITSUI SEIKI

CODE : AC-MI-DK180901

  • เครื่องปั๊มลมสกรู MITSUI SEIKI
  • ขนาด 5 แรง
  • MODEL : ZS046A
เครื่องปั๊มลมสกรู HITACHI

CODE : AC-HI-TH61

  • เครื่องปั๊มลมสกรู HITACHI 10 HP
  • MODEL : OSP-7.5UA
เครื่องปั๊มลมสกรู HITACHI 30 HP

CODE : AC-HI-TH63

  • เครื่องปั๊มลมสกรู HITACHI 30 HP
  • MODEL : OSP-22DAI

รายละเอียด….